ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Молитву "Таханун" не произносят.

Когда собирались печатать вторую часть книги "Тора Ор", хасидам стало известно, что Цемах Цедек написал к ней примечания и комментарии. Они просили его опубликовать их вместе с книгой, но он отказался. Однажды ему во сне явился его дед, Алтер Ребе, и попросил опубликовать их, но Цемах Цедек никому не рассказал о своем сне. Только после того, как трое из его сыновей увидели тот же самый сон и сообщили об этом отцу, он согласился опубликовать примечания и комментарии вместе со второй частью книги "Тора Ор", получившей название "Ликутей Тора".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 3 Швата.

יום חמישי טו שבט (תש"ג)

אין אומרים תחנון.

שיעורים: חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: והרי - 'כז' במציאות.

כשנגשו להדפיס חלק שני של ה"תורה אור" - כבר נודע להחסידים, אשר ישנם הגהות וביאורים מהצ"צ [מהצמח צדק] על המאמרים. ויפצירו הצ"צ [בהצמח צדק] אשר ידפיסם עם המאמרים, וימאן הצמח צדק. ויחלום חלום אשר זקנו אדמוה"ז [אדננו מורנו ורבנו הזקן] בא לבקרו ומבקשו להדפיסם, מ"מ [מכל מקום] העלים הדבר, עד אשר גם שלשה מבניו חלמו החלום הזה ויספרו לאביהם, ואז הסכים להדפיס גם הגהותיו וביאוריו לחלק השני, ויקראו לו בשם "לקוטי תורה".

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.