ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Интеллект и эмоции - два разных мира. Интеллект - мир упорядоченный и холодный, а эмоции - мир бурлящий и стремительный. Идея служения человека заключается в том, чтобы объединить их, побудить работать вместе. И тогда cтремительность и пылкость сердца превращается в стремление и тягу к Б-жественному, а разум руководит служением и поступками человека.

יום שני יב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שני עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: כי התהוות - 'כו' ודקות יותר.

השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאת היא עבודת האדם לחברם להיות לאחדים. ואז הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל - למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.