ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения ребецин Ханы, матери Ребе, в 5640 (1880) г.

В опубликованном варианте книги Цемах Цедека "Сефер Ахакира" ("Дерех Эмуна") недостает многих примечаний. Цемах Цедек составил этот труд в связи со своими поездками в Петербург, где ему приходилось отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся тем, затронутых в этой книге.

יום שלישי כח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ובזה יובן ... תהי צדיק.

בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ [להצמח צדק] הנדפס - חסרים הרבה הגהות. הצ"צ [הצמח צדק] חברו ביחס עם נסיעותיו לפטרבורג, ששם היה צריך לענות על כמה שאלות בענינים אלו.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.