ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Трижды в день происходит "восхождение души" во время трех ежедневных молитв1. И в особенности это верно в отношении душ праведников, которые "поднимаются от силы к силе".2 Безусловно, в любое время, в любом месте их святого пребывания, они просят и молятся за тех, кто привязан к ним и к их указаниям, и за тех, кто следует им. Они молятся, в частности, за своих учеников и учеников их учеников, чтобы Всевышний помог им в материальном и духовном.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Души ушедшего.

2.

Теилим, 84:8.

יום חמישי כט אייר, מד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ..
תניא: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד.

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.