ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В тридцатидневный период траура после кончины Алтер Ребе, в одном из ночных видений, в которых Алтер Ребе являлся Цемах Цедеку, он сказал ему маамар "Ал шлоша дварим аолам омэйд". Завершив маамар, Алтер Ребе произнес: "Если от мужчины первого исходит семя, она (женщина) рождает девочку” – это о твоей матери,1 "если от женщины первой исходит семя, она рождает мальчика" – это о тебе".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Брахот", 60а. Цемах Цедек долго отказывался принимать пост Ребе после своего тестя, Мителер Ребе. Один из старых хасидов, реб Перец Черниговер убедил его принять лидерство, использовав в качестве аргумента это утверждение и сказав, что Цемах Цедек – "истинный наследник", поскольку является сыном дочери Алтер Ребе. "Качество" Алтер Ребе, преобладающее в его дочери (поскольку "... если от мужчины первого ... то рождает девочку"), передалось, в свою очередь, ее сыну и возобладало в нем ("... если от женщины первой ... то рождает мальчика").

יום רביעי כח אייר, מג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קמ..
תניא: פרק נב. וכמו... -עג- האור מהשמש.

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ [הצמח צדק] את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד. אחרי המאמר א"ל [אמר לו]: איש מזריע תחלה יולדת נקבה - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.