ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец говорил, что слышал от своего отца от имени Цемах Цедека, что Алтер Ребе называл себя сыном Межерического Магида и внуком Баал-Шем-Това.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Алтер Ребе не находился в каких-либо родственных отношениях с Магидом и Баал-Шем-Товом, но всегда называл себя их "духовным сыном и внуком".

יום שלישי כז אייר, מב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד..
תניא: וכ"כ עצמו - א"ס ב"ה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר ששמע מאביו בשם הצ"צ [הצמח צדק] ששמע מרבינו הזקן שהי'[ה] קורא את עצמו בשם בן להרב המגיד ובשם נכד להבעש"ט [להבעל שם טוב].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.